Yleistä palveluistamme

Hoidamme ammattitaidolla ja luotettavasti kaikki yksityishenkilöitä koskevat lakiasiat.

Avustamme asiakkaitamme mm. oikeudellisten asiakirjojen laatimisessa, erilaisissa riitatilanteissa, sopimusasioissa, sovitteluissa sekä oikeudenkäynneissä.

Olennainen osa työtämme on myös auttaa asiakkaitamme ennalta varautumaan ongelmiin ja ehkäisemään riitatilanteiden syntyminen. Ongelmatilanteissa neuvommekin asiakkaallemme tarvittaessa kädestä pitäen oikean toimintatavan ja olemme myös muutoin tukena hankalilta tuntuvissa tilanteissa.

Juridisten ongelmatilanteiden jo ilmettyä on tärkeätä kääntyä mahdollisimman nopeasti ammattitaitoisen lakimiehen puoleen, jotta riitojen haittavaikutukset ja taloudelliset menetykset voidaan minimoida sekä uusien ongelmien ilmaantuminen ehkäistä. Ammattitaitoisen juristin apu voikin usein olla varsin ratkaiseva tekijä menestyksellisen ja toivotun lopputuloksen saavuttamisessa.

Ota yhteyttä ja kysy lisää »