Lapsen huoltajuus ja tapaamisoikeus

Lapsen huolto

Lapsen huollolla tarkoitetaan lapsen henkilökohtaisten asioiden hoitamista. Pääsääntönä on, että lapsen etu toteutuu yleensä parhaiten kun molemmat vanhemmat ovat lapsen huoltajia eli kun vanhemmilla on yhteishuoltajuus.

Yhteishuoltajuus

Kun vanhemmilla on yhteishuoltajuus lapsesta, päättävät vanhemmat yhdessä kaikista lapseen liittyvistä tärkeistä asioista, kuten uskonnosta, passista, asuinpaikasta, koulutuksesta ja terveydenhuollosta.

Yksinhuoltajuus

Jos lapsi on vain toisen vanhemman huollossa, käyttää tämä vanhempi yksin määräysvaltaa kaikissa lasta koskevissa kysymyksissä. Huoltomuoto ei kuitenkaan vaikuta lapsen oikeuteen tavata muualla asuvaa vanhempaa vaan lapsella on tapaamisoikeus myös etävanhempaansa siinäkin tapauksessa, että lähivanhemmalla on lapsen yksinhuoltajuus.

Huoltajuuskiista

Vanhemmat voivat keskenään sopia lapsen huollosta. Sopimus on parasta tehdä kirjallisesti ja vahvistaa sosiaalilautakunnalla, jotta vanhemmilla on mahdollista lapsen asioita koskevassa riitatilanteessa hakea huoltajuussopimuksen täytäntöönpanoa, mikäli toinen vanhempi ei noudata sopimusta.

Huoltajuuskiista voidaan viedä myös käräjäoikeuden ratkaistavaksi, mikäli vanhemmat eivät pääse asioista yksimielisyyteen.

Lapsen tapaamisoikeus

Lapsella on aina oikeus tavata sitä vanhempaansa jonka luona ei vakituisesti asu. Tapaamisoikeus voidaan vahvistaa vain vanhemman ja lapsen välille, joten isovanhemmille ei tapaamisoikeutta voida vahvistaa.

Ota yhteyttä ja kysy lisää »