Lapsen elatusapu ja elatustuki

Lapsen elatusapuriita

Lapsen huoltajuuteen, asumiseen, tapaamiseen ja elatusapuun liittyvät kysymykset ratkaistaan usein yhtenä kokonaisuutena avio- tai avoeron yhteydessä.

Mikään ei kuitenkaan estä sitä, että ne voidaan käsitellä myös yksittäisinä kysymyksinä ja eri aikoina. Vanhemmat ovat esimerkiksi voineet päästä sopuun huoltajuudesta ja lapsen asumisjärjestelyistä, mutta riitaa on edelleen elatusavun suuruudesta. Tällöin riita elatusavusta voidaan saattaa erillisenä kysymyksenä tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Lapsen elatusavun määrä

Lapsen elatusavun määrää laskettaessa otetaan huomioon mm. molempien vanhempien tulot ja menot eli vanhemman elatuskyky sekä lapsen laskennallinen kuukausittainen elatuksen tarve.

Oikeusministeriö on antanut elatuksen määrän laskemisesta ohjeen, jonka sisältämää laskukaavaa myös tuomioistuimet laajasti soveltavat elatusavun suuruutta määrittäessään. Kaava ei kuitenkaan ole tuomioistuimia sitova, silti sen avulla voi itsekin saada suuntaa antavan arvion elatusavun määrästä. Oikean laskelman aikaansaamiseksi tarvitaan ajantasaiset tiedot myös toisen vanhemman menoista ja tulosta. Mikäli niitä ei ole saatavilla, on kaava epäluotettava.

Elatusapu vuoroasumisessa

Yleisenä käsityksenä näyttää olevan, että vuoroasumistilanteessa etävanhempi ei joutuisi maksamaan lapselle elatusapua. Tämä käsitys on kuitenkin väärä, sillä myös vuoroasumisessa toinen vanhemmista voi olla velvollinen elatusavun maksamiseen.  

Vuoroasumisessa ei liioin ole enää merkitystä sillä kumman vanhemman luona lapsi on kirjoilla, vaan elatusvelvollisuus voidaan vahvistaa kummalle tahansa vanhemmista. Näin ollen myös vanhempi, jonka luona lapsi on kirjoilla, voi joutua maksamaan elatusapua.   

Elatusapu määräytyy lapsen elatuksen tarpeen ja kummankin vanhemman elatuskyvyn mukaan. Se vanhemmista, jolla on suurempi elatuskyky, voidaan siten velvoittaa suorittamaan lapselle elatusapua. 

Lapsen elatustuki

Mikäli elatusvelvollisen vanhemman elatuskyky on niin pieni, että tämä ei pysty maksamaan lapselle lainkaan elatusapua tai täyttä elatusapua, voi lähivanhempi hakea elatustukea Kelalta.

Usein elatusvelvollisen vanhemman suorittama lapsen elatusapu ja Kelan maksama elatustuki sekoitetaan keskenään ja molemmista voidaan puhua virheellisesti elatusmaksuina. 

Kelalta saatava elatustuki edellyttää mm., että lapsen elatusavusta on olemassa lastenvalvojan vahvistama sopimus tai käräjäoikeuden antama lainvoimainen päätös mistä näkyy, että elatusvelvollisella vanhemmalla ei ole elatuskykyä.

Ota yhteyttä ja kysy lisää »