Lapsen elatusapu ja elatustuki

Lapsen elatusapuriita

Lapsen huoltajuuteen, asumiseen, tapaamiseen ja elatusapuun liittyvät kysymykset ratkaistaan useimmiten yhtenä kokonaisuutena avio- tai avoeron yhteydessä.

Mikään ei kuitenkaan estä sitä, että ne voidaan käsitellä myös yksittäisinä kysymyksinä ja eri aikoina. Vanhemmat ovat esimerkiksi voineet päästä sopuun huoltajuudesta ja lapsen asumisjärjestelyistä, mutta riitaa on edelleen elatusavun suuruudesta. Tällöin riita elatusavusta voidaan saattaa erillisenä kysymyksenä tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Lapsen elatusavun määrä

Lapsen elatusavun määrää laskettaessa otetaan huomioon mm. molempien vanhempien tulot ja menot eli vanhemman elatuskyky sekä lapsen laskennallinen kuukausittainen elatuksen tarve.

Laissa ei ole omaa säädöstä siitä, miten lapsen elatusavun määrä lasketaan. Oikeusministeriö on kuitenkin antanut elatuksen määrän laskemisesta ohjeen, jonka sisältämää laskukaavaa myös tuomioistuimet laajasti soveltavat elatusavun suuruutta määrittäessään.

Kaava ei kuitenkaan ole tuomioistuimia sitova, silti sen avulla voi itsekin saada suuntaa antavan arvion elatusavun määrästä. Oikean laskelman aikaansaamiseksi tarvitaan ajantasaiset tiedot myös toisen vanhemman menoista ja tulosta. Mikäli niitä ei ole saatavilla, on kaava epäluotettava.

Lapsen elatustuki

Mikäli elatusvelvollisen vanhemman elatuskyky on niin pieni, että tämä ei pysty maksamaan lapselle lainkaan elatusapua tai täyttä elatusapua, voi lähivanhempi hakea elatustukea Kelalta.

Usein elatusvelvollisen vanhemman suorittama lapsen elatusapu ja Kelan maksama elatustuki sekoitetaankin keskenään ja niistä voidaan puhua myös virheellisesti elatusmaksuna. Kyse on kuitenkin eri asioista.

Kelalta saatava elatustuki edellyttää mm., että lapsen elatusavusta on olemassa lastenvalvojan vahvistama sopimus tai käräjäoikeuden antama lainvoimainen päätös mistä näkyy, että elatusvelvollisella vanhemmalla ei ole elatuskykyä.

Apua lapsen elatusavun laskemiseen saat asiaan perehtyneeltä lakiasiaintoimistolta.

Ota yhteyttä ja kysy lisää »