Lapsen vieraannuttaminen

Vieraannuttaminen on vanhemman epäasiallista toimintaa, jonka tavoitteena on toisen vanhemman ja lapsen suhteen vahingoittaminen. Vieraannuttaminen voi ilmetä esimerkiksi pahan puhumisena toisesta vanhemmasta, tai tapaamisten vaikeuttamisena ja estämisenä. Vieraannuttamista harjoittava vanhempi voi pyrkiä katkaisemaan lapsen ja toisen vanhemman yhteydenpidon ja suhteen täysin. 

Vieraannuttamiselle on ominaista, että aiemmin, ennen vanhempien eroa, lapsella ja vieraannetulla vanhemmalla on ollut aivan normaali, hyvä vanhemman ja lapsen suhde.

Vieraannuttava vanhempi käyttää usein perusteluna käytökselleen huolta lapsen oloista toisen vanhemman luona. Vieraannuttaminen ei kuitenkaan perustu vieraannuttamista harjoittavan vanhemman aitoon pelkoon siitä, että lapsi joutuisi kaltoinkohdelluksi toisen vanhemman luona, vaan taustalla on muita tekijöitä. 

Vieraannuttamisessa onkin usein kyse vaikeudesta hyväksyä eroa, ja siihen liittyvästä vihasta ja katkeruudesta toista vanhempaa kohtaan, jolloin lasta käytetään tavallaan kostonvälineenä toista vanhempaa kohtaan. Vieraannuttamisen taustalla voi olla myös aito pelko lapsen menettämisestä, jolle ei kuitenkaan ole todellisia perusteita. Joskus vieraannuttava toiminta voi myös olla tiedostamatonta, jolloin vanhempi ei näe omaa toimintaansa eikä liioin ymmärrä kuinka vahingollista se on lapselle.  

Vieraannuttamisen seurauksena lapsi ei enää halua olla tekemisissä toisen vanhemman kanssa, vaikka vanhempi on aiemmin tuntunut lapsesta läheiseltä ja turvalliselta aikuiselta. Lapsi voikin täysin kadottaa toisen vanhemman elämästään.

Vieraannuttamisessa on kyse lapsen emotionaalisesta kaltoinkohtelusta, mikä on erittäin vahingollista lapselle ja vaarantaa lapsen turvallisen kehityksen. 

 

Ota yhteyttä ja kysy lisää »